Vragen vooraf Archives - Orthocenter

Stel hier je vraag

Meest gestelde Vragen vooraf vragen

Hoe lang moet een volwassene een beugel dragen?

Een gemiddelde beugelbehandeling duurt 2 tot 3 jaar. In een maand kan een tand of kies slechts 1 mm worden verplaatst. Vandaar dat een beugel vaak langdurig gedragen wordt. Hou daar rekening mee wanneer je besluit om als volwassenen een beugel te gaan dragen.

Waarom een beugel voor volwassenen?

Er zijn diverse redenen waarom een volwassenen kiest om een beugel te dragen. Dit kan vanwege medische redenen. Het gebit zorgt voor lichamelijke klachten of de persoon in kwestie heeft een ongeval gehad, waardoor het gebit is beschadigd. Ook kun je op latere leeftijd last van beweging in het gebit hebben. Hierdoor gaan je tanden in de loop der tijd wat schever staan. Bovendien zijn rechte tanden makkelijker schoon te houden, dit kan ook een reden zijn waarom een volwassenen een beugel wilt dragen. Tot slot kan het ook om de esthetiek zijn waarom iemand een beugel wilt.

Is er een wachttijd in de praktijk?

Wij hebben over het algemeen geen wachttijd in onze praktijken. Heb je interesse in een orthodontiebehandeling bij een van onze praktijken? Je kunt je op twee manieren inschrijven:

1. Online via het inschrijfformulier.
2. Telefonisch: Kies in het praktijkoverzicht voor de praktijk waar je een eerste afspraak wilt plannen en neem contact op via het telefoonnummer bij Contactgegevens. Kies vervolgens ‘1’.

Hoe lang duurt een beugelbehandeling?

Gemiddeld duurt een orthodontiebehandeling tussen de 2 en 3 jaar. Het is lastig om van tevoren precies aan te geven hoelang de behandeling duurt. Dit hangt namelijk af van je gebitsafwijking, de beugel(s) die je krijgt en het juist dragen van de beugel. Op basis van de uitkomsten uit het eerste consult en het uitgebreid onderzoek kan de arts een goede inschatting maken van hoelang de behandeling gaat duren. Dit wordt ook opgenomen in het persoonlijk behandelplan dat met je wordt besproken.

Hoe snel volgen de afspraken na het eerste consult elkaar op?

Na het eerste consult wordt een afspraak gepland voor een uitgebreid onderzoek (het ‘nader onderzoek’). Tijdens deze afspraak worden digitale foto’s en röntgenfoto’s gemaakt en we nemen een afdruk van je gebit of wordt je gebit gescand met een 3d-scanner. Aan de hand van de foto’s en de gebitsafdrukken of 3d-scans stellen we een persoonlijk behandelplan op. Hierin beschrijven we welke stappen nodig zijn om je tanden in de juiste positie te zetten. Het behandelplan en de bijbehorende kostenbegroting bespreken we tijdens een vervolgafspraak met je. Ga je hiermee akkoord, dan plannen we een afspraak voor het plaatsen van de beugel. Als de beugel is geplaatst plannen we iedere maand een controleafspraak met je in.

Samengevat kan een nader onderzoek (het maken van de foto’s) vrij snel na het eerste consult in worden gepland. Er zit zeker 3 weken tussen het nader onderzoek en het bespreken van het behandelplan met de arts. Afhankelijk van de agenda van de praktijk kan de beugel ongeveer 10 dagen na deze afspraak geplaatst worden. Dit kunnen wij alleen niet beloven.

Wat moet ik meenemen naar het eerste consult?

Wij vragen je om het volgende mee te nemen naar de afspraak voor het eerste consult:

• Een geldig verzekeringsbewijs
• Een geldig legitimatiebewijs als een paspoort, rijbewijs, ID-kaart of vreemdelingendocument) (van je kind als het om een orthodontiebehandeling voor je kind gaat)
• Indien aanwezig: een verwijsbrief van de tandarts (dit is niet nodig als je deze niet hebt)

Hoelang duurt het voordat de eerste beugel geplaatst wordt zodra de afspraak voor het eerste consult is geweest?

Het verschilt per praktijk hoeveel tijd er zit tussen de afspraak voor het eerste consult en het plaatsen van de beugel. Dit is afhankelijk van de agenda van de praktijk. Houd rekening met minimaal 5 weken na het eerste consult. In de vraag ‘Hoe snel volgen de afspraken na het eerste consult elkaar op?’ (2 vragen omhoog) leggen we de stappen en de benodigde tijd per stap uit.

Kom ik of komt mijn kind in aanmerking voor een beugel?

Tijdens het eerste consult bekijkt de arts je gebit, de kaken en je gezicht. Daarna kan hij of zij aangeven of en wanneer een beugel nodig is.

Heb ik een verwijzing van de tandarts nodig als ik een orthodontiebehandeling bij Orthocenter wil starten?

Nee, je hebt geen verwijzing nodig. Heb je interesse in een orthodontiebehandeling bij een van onze praktijken? Je kunt je op twee manieren inschrijven:

1. Online via het inschrijfformulier.
2. Telefonisch: Kies in het praktijkoverzicht voor de praktijk waar je een eerste afspraak wilt plannen en neem contact op via het telefoonnummer bij Contactgegevens. Kies vervolgens ‘1’.

Wat is orthodontie?

Orthodontie is het beïnvloeden van de groei van de kaak en het rechtzetten van tanden en kiezen om ervoor te zorgen dat de manier waarop de tanden en kiezen in elkaar vallen (occlusie) goed is. Dit doet een orthodontist of tandarts voor orthodontie met verschillende beugels.