Veiligezorg® en agressie

Orthocenter doet er alles aan om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht u verbeterpunten hebben of ergens ontevreden over zijn, dan kunt u dat schriftelijk of online melden bij Orthocenter.

Helaas krijgen wij enkele keren per jaar te maken met agressie en geweld richting onze medewerkers. In alle gevallen van agressie en geweld ondernemen wij direct actie. Daarmee voeren wij het beleid Veiligezorg® uit dat in heel Nederland toegepast wordt ter vermindering van ongewenst gedrag tegen hulpverleners.


Afhankelijk van de ernst van het incident ondernemen wij de volgende acties:


• De veroorzaker krijgt een officiële waarschuwing vanuit het hoofdkantoor (gele kaart).

• De veroorzaker krijgt geen toegang meer tot de praktijk (rode kaart) en indien nodig doen wij aangifte bij de politie.

Hieronder lichten wij de gevolgen van een gele en rode kaart toe.


1. Toelichting gele kaart (waarschuwing) en gevolgen voor de veroorzaker

De praktijkmanager van de betreffende praktijk meldt bij het hoofdkantoor van Orthocenter dat er sprake is van verbale en/of non-verbale agressie in de vorm van schelden, schreeuwen, vernederen, treiteren, pesten en/of onheuse bejegening door de patiënt. De patiënt ontvangt binnen 1 week een officiële waarschuwing.


Gevolgen voor de veroorzaker
Een waarschuwing blijft gedurende de gehele behandeling van kracht. Wanneer de veroorzaker in herhaling treedt wordt de toegang tot de praktijk ontzegd (rode kaart) en dient de veroorzaker zelf op zoek te gaan naar een andere behandelaar. Orthocenter bemiddelt hier niet in. Die ontzegging wordt schriftelijk gemeld aan de veroorzaker.


2. Toelichting rode kaart (praktijkverbod) en gevolgen voor de veroorzaker

Orthocenter geeft de veroorzaker een toegangsverbod (rode kaart) als sprake is van:
• Persoonsgerichte bedreiging: (gezinsleden) bedreigen (bijvoorbeeld dreigen met de dood, de opmerking “ik weet je te vinden” of ”ik wacht je op) , stalken, achtervolgen, chanteren, onder druk zetten, sturen van een dreigbrief.
• Fysieke agressie (bijvoorbeeld gericht gooien van een voorwerp, slaan, schoppen, vastpakken, etc.).
• De veroorzaker voor een tweede keer een waarschuwing krijgt.

Gevolgen voor de veroorzaker
De veroorzaker wordt de toegang tot de praktijk ontzegd en is niet meer welkom in de Orthocenter praktijken. De veroorzaker moet uitwijken naar een andere orthodontist. Orthocenter bemiddelt hier niet in.

Aangifte bij de politie

Orthocenter kan samen met het slachtoffer of uit naam van het slachtoffer officieel aangifte doen bij de politie: dan wordt er proces verbaal opgemaakt en komt de aangifte voor de rechter. Dat kan betekenen dat de veroorzaker een strafblad krijgt. Het praktijkverbod wordt besproken met de praktijkmanager. Bij een toegangsverbod tot de Orthocenter praktijk wordt de politie ingeschakeld als de veroorzaker toch in de praktijk komt. Het toegangsverbod blijft genoteerd staan in het patiëntendossier zodat de patiënt geen afspraak meer kan krijgen in een van de Orthocenter praktijken.

3. Overige gevolgen
Als ten gevolge van een agressie-incident schade ontstaat, stelt Orthocenter de veroorzaker aansprakelijk. Het gaat hierbij om directe schade, zoals vernieling van andermans eigendommen.
Als ten gevolge van een agressie-incident indirecte kosten worden gemaakt, verhaalt Orthocenter of de medewerker deze kosten op de veroorzaker.

Tot slot
Gelukkig hoeven wij bovenstaand beleid niet vaak uit te voeren in vergelijking tot het aantal bezoekers van Orthocenter. Omdat wij van transparantie houden en agressie en geweld richting onze medewerkers willen beperken en niet tolereren delen wij deze informatie met u.