Tevreden?

Uit regelmatig door ons gehouden enquêtes blijkt dat de meeste cliënten van Orthocenter heel tevreden zijn (86%).

Toch kan het voorkomen dat u ergens ontevreden over bent of een opmerking wilt maken. Wij houden ons aanbevolen voor uw op- en aanmerkingen. Zo kunnen wij onze service en kwaliteit verder verbeteren. Indien u een op- of aanmerking hebt of een klacht wilt indienen over de orthodontische behandeling van u zelf of van uw kind of een klacht hebt over medewerkers of de service van Orthocenter dan kunt u dat schriftelijk (of per email: klacht@orthocenter.nl ) kenbaar maken bij de Interne Klachtencommissie van Orthocenter.

De interne klachtencommissie zal uw klacht onderzoeken en reageren. Hebt u het gevoel dat uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie, Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg.

Een exemplaar van de Klachtenregeling is bij de receptie van de praktijk verkrijgbaar. Of klik hier.

U dient dan schriftelijk uw klacht, samen met de uitspraak van de interne klachtencommissie van Orthocenter, te sturen aan de secretaris van de Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg, die vervolgens uw klacht volgens de regeling in behandeling zal nemen.

Het adres is:
Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg

T.a.v. de secretaris

Rijswijkseplein 56

2516 GX Den Haag