In onze praktijken verwelkomen wij onze patiënten met een lach en we willen dat ze vertrekken met een lach. Toch kan het voorkomen dat u tijdens uw behandeling ergens niet tevreden over bent en dit aan ons wilt laten weten. Daar luisteren wij graag naar. Van uw feedback kunnen wij alleen maar leren en onze service en kwaliteit verder verbeteren. U kunt uw onvrede op de volgende manier met ons bespreken.


Stap 1: Bespreek uw klacht met uw behandelend arts

Wanneer u ontevreden bent over de behandeling, dan adviseren wij altijd om dit zo snel mogelijk met uw behandelend arts te bespreken tijdens een persoonlijk gesprek. Samen kunt u proberen tot een oplossing komen. Het is voor zowel u als de praktijk het fijnst als uw onvrede binnen de praktijk direct wordt besproken en weggenomen.


Stap 2: Leg uw klacht voor aan de Interne Klachtencommissie

Als u er samen met uw behandelend arts niet uitkomt, stuur dan een e-mail naar kwaliteit@orthocenter.nl. Uw klacht wordt dan door een van onze medewerkers van de Interne Klachtencommissie in behandeling genomen. Wij onderzoeken uw klacht zorgvuldig door uw dossier te raadplegen en de praktijk waar u of uw kind in behandeling is om een reactie te vragen. Daarom ontvangt u na de ontvangstbevestiging binnen 4 tot 6 weken een reactie op uw klacht.


Contactgegevens interne klachtenfunctionaris

Mevrouw T. Mooij, klachtenfunctionaris
kwaliteit@orthocenter.nlStap 3: Stuur uw klacht naar een externe klachtencommissie 

Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop onze interne klachtencommissie uw klacht heeft afgehandeld, dan kunt u uw klacht naar een externe, onafhankelijke geschillencommissie sturen. Orthocenter is aangesloten bij Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg. Voor het behandelen van het geschil vraagt Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg griffiegeld. Deze kosten bedragen €75,-. U kunt uw geschil indienen door een e-mail te sturen naar info@stichting-kim.nl. Wanneer u een geschil indient gaat u ermee akkoord dat wij uw behandelgegevens beschikbaar stellen aan Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg. Voordat Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg uw geschil in behandeling kan nemen, moet er een uitspraak door onze interne klachtencommissie zijn gedaan. Het is dus belangrijk dat u dit eerst afwacht.