Disclaimer | Orthocenter

De informatie op onze website
is bedoeld om je te informeren

Alle informatie op de websites van Orthocenter B.V. heeft een informatief karakter. Wij doen ons uiterste best om deze informatie zo volledig en waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven, maar kunnen de juistheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie niet garanderen. Orthocenter B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de websites of de informatie die op de websites beschikbaar is.

De inhoud van de websites van Orthocenter B.V. is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat Orthocenter B.V. voorafgaand toestemming heeft gegeven. Alle rechten zijn voorbehouden aan Orthocenter B.V.

Op de websites van Orthocenter B.V. staan diverse links naar websites die niet van Orthocenter B.V. zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van andere websites. Orthocenter B.V. behoudt zich het recht voor om deze gebruikersvoorwaarden te allen tijde te wijzigen.