Het is belangrijk dat u zich bewust bent van een aantal beperkingen en mogelijke risico’s die bij een orthodontiebehandeling horen. Deze risico’s zijn heel klein en zijn zelden een reden om van een behandeling af te zien, maar we willen u hier wel vooraf van op de hoogte brengen.


Motivatie

Het verloop van de orthodontiebehandeling is afhankelijk van de motivatie en medewerking van de patiënt. Het is belangrijk dat alle afspraken altijd worden nagekomen en dat de aanwijzingen en instructies van de behandelaar worden opgevolgd. Doet u dit niet, dan kan dit de behandelduur vertragen. Ook moet u voorzichtig omgaan met een beugel. Een kapotte beugel kan de behandelduur ook vertragen.


Duur van de behandeling

De behandelduur wordt door meerdere factoren bepaald: de ernst van het probleem, de lichaamsgroei en de hierboven genoemde motivatie. De uiteindelijke behandelduur ligt meestal dicht bij de geschatte tijd, maar kan hiervan afwijken. Dit kan komen door plotselinge groei, bepaalde gewoontes (tongpersen, e.d.), afwijkingen aan het tandvlees of andere problemen m.b.t. het gebit. Soms moet het oorspronkelijke behandelplan dan worden aangepast. Dit wordt altijd in samenspraak met u gedaan. Als de behandeling langer duurt, kunnen de kosten hoger uitvallen dan vooraf is ingeschat. Wanneer de kosten 15% hoger zijn dan de verwachte kosten ontvangt u een nieuwe kostenbegroting.


Resultaten van de behandeling

De orthodontiebehandeling wordt volgens het behandelplan uitgevoerd. Natuurlijk is een goed en mooi eindresultaat daar het doel van. Omdat er onverwacht complicaties kunnen optreden, kunnen wij niet garanderen dat het eindresultaat altijd aan uw verwachting voldoet.


Extra voorzieningen

Als de tanden en/of kiezen qua vorm en grootte erg van elkaar verschillen of als er elementen ontbreken, is het soms niet mogelijk om de ruimtes tussen de tanden en kiezen alleen met een beugel te sluiten. In die gevallen wordt er samengewerkt met uw tandarts of met andere specialisten. Zij kunnen deze tussenruimtes sluiten met eenvoudige uitbreidingen van vulmateriaal, kroon- en brugwerk en/of implantaten. De kosten hiervan staan los van de kosten voor de orthodontiebehandeling.


Terugval / relaps

De tanden en kiezen kunnen nadat de beugel is verwijderd, terugschuiven naar de oorspronkelijke stand. Dit is een normaal en natuurlijk proces. Om dit de voorkomen worden er vaak (retentie) draadjes achter de voortanden geplaatst als de beugel is verwijderd en/of er wordt een nachtbeugel voorgeschreven. Toch geeft dit niet een volledige garantie. Sommige gewoontes als lipzuigen en een foute sliktechniek kunnen dit proces op gang brengen of versnellen. Ook een onverwachte, niet voorziene groei van de kaak kan dit op gang brengen of versnellen.


Ontkalking en tandcariës

Een goede mondhygiëne en regelmatig tandartsbezoek zijn heel belangrijk voor de orthodontiebehandeling. Tijdens de beugelconsulten kunnen wij uw mondhygiëne niet grondig controleren. Onvoldoende hygiëne kan leiden tot witte plekjes (ontkalkingen) en zelfs gaatjes. Ook het tandvlees kan ontstoken raken. Wanneer u een beugel draagt, zijn deze risico’s groter omdat een beugel makkelijk voedselresten vasthoudt. Ook is het lastiger om uw gebit schoon te houden wanneer u een beugel draagt.


Wortelresorptie

In sommige gevallen worden de tandwortels tijdens de orthodontiebehandeling korter. Dit noemen we resorptie. De oorzaak hiervan is onbekend. Bovendien is het niet te voorspellen óf en wanneer het gebeurt. Sterk verkorte wortels hoeven geen gevaar te vormen voor de levensduur van een tand of kies. Slechts in enkele gevallen komt het voor dat er zoveel wortelverlies is dat de tand of kies loslaat. Als er resorptie wordt geconstateerd tijdens de orthodontiebehandeling kan de behandelaar adviseren om de behandeling tijdelijk te stoppen of om de apparatuur te verwijderen en de behandeling helemaal te stoppen.


Zenuwbeschadiging

Bij een tand of kies die door een ongeluk of door vergevorderd bederf aangedaan is, kan de tandzenuw beschadigd zijn. Dit is niet altijd te zien. Doordat de tanden en kiezen tijdens de orthodontiebehandeling verplaatst worden, kan deze sluimerende ontsteking worden geactiveerd. Een wortelkanaalbehandeling kan dan noodzakelijk zijn. De kosten hiervan staan los van de kosten voor de orthodontiebehandeling.


Parodontale aandoeningen

Bestaande parodontale problemen (problemen met het tandvlees en de aanhechting van de tandwortel in het bot) moeten eerst door de tandarts of parodontoloog onder controle zijn voordat er met de orthodontiebehandeling kan worden gestart. Parodontale aandoeningen kunnen tijdens de orthodontiebehandeling ontstaan of toenemen. Meerdere factoren kunnen hierbij een rol spelen, maar een slechte mondhygiëne speelt vaak de grootste rol. Tijdens de orthodontiebehandeling moet uw tandvlees iedere drie tot zes maanden door uw tandarts of (wanneer dat geadviseerd wordt) door een parodontoloog gecontroleerd worden. Als de problemen ondanks deze controles aanhouden, wordt de orthodontiebehandeling vroegtijdig gestopt. Over het algemeen is het echter zo dat de ontstekingen juist afnemen tijdens de orthodontiebehandeling. Dit komt doordat de tanden en kiezen tijdens de behandeling beter op elkaar komen te staan en er daardoor beter gepoetst kan worden.


Kaakgewrichtsklachten

Tijdens de orthodontiebehandeling kunnen veranderingen in de kaakgewrichten voor hoofdpijn of oorproblemen zorgen. De gezondheidstoestand van de kaakgewrichten wordt door veel factoren bepaald, waaronder eerder opgelopen verwondingen (klap tegen het hoofd of in het gezicht), artritis, erfelijke aanleg, ernstig tandenknarsen of klemmen, een instabiele beet en veel andere medische aandoeningen. Er kunnen tijdens de orthodontiebehandeling complicaties van het kaakgewricht optreden, maar dat kan natuurlijk ook buiten de behandeling om gebeuren. Symptomen van kaakgewrichtsklachten, zoals pijn, knappende geluidjes en een moeilijk te openen en sluiten mond moeten onmiddellijk bij de behandelaar gemeld worden. Het kan zijn dat de kaak dan door een medisch of tandheelkundige specialist moet worden behandeld.


Niet doorgekomen tanden

Tanden kunnen ingeklemd raken onder het bot of het tandvlees, of komen niet natuurlijk door. Dit gebeurt meestal zonder aantoonbare reden en is over het algemeen niet te voorspellen. De keuze van de behandeling wordt bepaald door de specifieke omstandigheden en het belang van de ingeklemde tand. Er kan worden gekozen voor extractie, chirurgisch vrijleggen, chirurgisch transplanteren of een prothese. De bijbehorende kosten zijn niet inbegrepen bij de orthodontiebehandeling. Soms komt het voor dat een tand of kies vergroeid is met het kaakbot en niet verder wil bewegen. Dit noemen we ankylose. Ook een beugel kan hier helaas geen verandering in brengen. Daarom wordt de tand of kies dan meestal als verloren beschouwd.


Mogelijke ongemakken

Delen van een beugel kunnen in hoogst uitzonderlijke gevallen per ongeluk ingeslikt worden of in de luchtpijp terecht komen. Ook kan de apparatuur de slijmvliezen irriteren. Bij breuk, het losraken van apparatuur of beschadiging van buitenaf kunnen de wangen, lippen, tong of gedeelten van het mondslijmvlies beschadigd raken.


Verwijderen vaste apparatuur

Tijdens het verwijderen van de vaste beugel kan het tandglazuur op een tand, kies of restauratie (kroon, adhesief, veneer, etc.) beschadigd raken. Als een tand of restauratie beschadigd raakt, moet deze eventueel door uw tandarts hersteld worden. De kosten hiervan staan los van de kosten voor de orthodontiebehandeling.


Verstandskiezen

Tijdens het groeien van verstandskiezen kan de stand van het gebit veranderen. Uw behandelaar volgt de ontwikkeling van deze kiezen en bepaalt of en wanneer ze verwijderd moeten worden. Als u bent uitbehandeld moet uw tandarts de ontwikkeling van deze kiezen volgen.


Allergieën

Het kan zijn dat u allergisch bent voor bepaalde bestanddelen van de orthodontische apparatuur. Eventueel wordt het behandelplan hierop aangepast of vervroegd afgebroken. In zeldzame gevallen moet de allergie voor tandheelkundige materialen medisch onderzocht worden.


Gezondheid

Wanneer u een koortslip (herpes simplex-infectie) op de dag van u afspraak hebt, kunnen wij u niet behandelen. Een koortslip is erg besmettelijk en wij willen besmetting voor ieders veiligheid voorkomen. Informeer ons hier dus altijd voorafgaand aan uw afspraak over. Gezondheidsproblemen met botten, het bloed of hormoonstelsel, maar ook medicijngebruik (met of zonder recept) kunnen invloed hebben op de orthodontiebehandeling. Zorg er daarom voor dat uw behandelaar altijd op de hoogte is van veranderingen in uw gezondheidssituatie en/of medicatie.


Roken

Als u rookt, hebt u meer kans op terugtrekkend tandvlees en vertraagde verplaatsing van tanden tijdens een orthodontiebehandeling. U moet daarom rekening houden met een mogelijk slechter eindresultaat van de orthodontiebehandeling.


Verwijzing

Als een van de hiervoor genoemde complicaties bij u voorkomt, kan het zijn dat uw behandelaar u hiervoor doorverwijst naar uw tandarts of een specialist. De kosten hiervan staan los van de kosten voor de orthodontiebehandeling.


Mogelijke alternatieven

Voor iedereen is een beugelbehandeling een vrijwillige keuze en mogelijke behandelingsalternatieven zullen met u besproken worden. Een alternatief kan altijd zijn om geen behandeling te laten uitvoeren. U kunt ervoor kiezen uw huidige gebitssituatie of die van uw kind te accepteren zonder beugelcorrectie.