De kosten van een beugel

De totale kosten van een orthodontische behandeling (beugel) kunnen van tevoren niet precies worden aangegeven. In de eerste plaats hangt de prijs af van het type beugel dat wordt toegepast. Er zijn uitneembare, gedeeltelijk vaste, volledig vaste en “onzichtbare” beugels. De kosten zijn mede afhankelijk van het behandelingsverloop en het aantal  behandelingen. Een langdurige behandeling zal in het algemeen meer gaan kosten dan een behandeling van korte duur.

 

Naar schatting liggen de kosten van een allesomvattende behandeling voor kinderen tussen de €2.000 en €3.000. De gemiddelde behandelduur ligt tussen de twee en drie jaar. Bij de berekening die u maakt kunt u dus het beste uitgaan van drie verzekeringsjaren en dat de behandelkosten niet gelijkelijk over de jaren verdeeld zijn. De grootste kosten worden naar verwachting in de eerste twaalf maanden gemaakt.  

 

Prijsbepaling beugel


Voor of tijdens het bespreken van het behandelplan voor uw beugel(s) krijgt u een kostenopgave met gedetailleerde informatie. Vrijwel zeker komt u daarop de volgende informatie tegen:

1e consult, modellen met analyse, röntgenfoto’s met analyse en bespreken van het behandelplan. 
Daarnaast wordt aangegeven welke categorie apparatuur wordt gebruikt en de daarbij behorende beugelconsulten voor het bijstellen van de beugel. De kosten voor het plaatsen van de beugel zijn afhankelijk van de beugelcategorie. De kosten van een beugelconsult (maandelijkse controle) is eveneens afhankelijk van de beugelcategorie. In het tarief voor de beugelconsulten zijn ook alle reparaties aan de beugel begrepen (uitgezonderd die gevallen waar sprake is van nalatigheid of opzet) en wordt  alleen gefactureerd als u daadwerkelijk in een bepaalde kalendermaand bij Orthocenter bent geweest. Als u meerder keren in één kalendermaand komt, wordt er slechts een keer een tarief voor een beugelconsult in rekening gebracht.

 

Sinds 1 januari 2017 zijn de nieuwe tarieven in de mondzorg vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De behandelkosten van alle praktijken zijn in overeenstemming met de door de Nza vastgestelde regels en codes, de zogenaamde prestatiebeschrijvingen voor de mondzorg. Orthocenter informeert haar patiënten op transparante wijze vóór aanvang van de behandeling over de te verwachten behandelkosten. Ga naar www.nza.nl voor meer informatie over de wijze waarop tarieven worden vastgesteld.

 

Klik hier om de tarieven per 1 januari 2017 te bekijken. 

Facturering van de kosten van een beugel
De kosten van een behandeling met een beugel worden niet in één keer in rekening gebracht, maar worden per verrichting aan u gefactureerd.

Het is van belang dat u al ruim voor het eerste consult bij Orthocenter uw verzekering aanpast. Let hierbij vooral op de hoogte van de vergoeding en over welke periode deze gegeven wordt.