Orthocenter is gespecialiseerd in orthodontie voor kinderen en volwassenen. Orthodontie is het rechtzetten van tanden en kiezen en het beïnvloeden van de positie van kaken, primair voor verbetering van het gebit (kauwen en spreken) en het uiterlijk. Onze praktijken hebben als doel op een gestructureerde wijze en op een efficiënte manier kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren. 


De behandelkosten van alle praktijken zijn in overeenstemming met de door de Nza vastgestelde regels en codes, de zogenaamde prestatiebeschrijvingen voor de mondzorg. 1 januari 2016 zijn de nieuwe tarieven in de mondzorg vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Kijk voor meer informatie op: www.nza.nl. Orthocenter informeert haar patiënten op transparante wijze vóór aanvang van de behandeling over de te verwachten behandelkosten.

Orthocenter kent geen wachtlijsten en een verwijzing door de eigen tandarts is wenselijk, maar niet per se noodzakelijk, kijk snel voor een praktijk bij u in de buurt!